full screen background image

Events

4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++ 6 March 2019 - 2 avril 2019 – Conférence de la section “Droit international privé” Revue internationale de droit compa ... +++ 15 January 2019 - Formation: Legal Project Management – Une nouvelle approche de la gestion de vos dossiers Revue de droit international et de ... +++

-Νομολογία ΙΔΔ

Published on October 31st, 2014 | by Maria Psarra

0

ΕφΠειρ 30/2013 – Περίληψη – Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές εκχωρηθείσες αξιώσεις

Λέξεις κλειδιά:  Εκχώρηση συμβατικών και εξωσυμβατικών αξιώσεων – 25 ΑΚ – 26 ΑΚ – αξίωση για αποζημίωση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο – νόμισμα

Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιώς (Ναυτικό Τμήμα)

Αριθμ. Απόφασης: 30/2013

Πηγή: Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ήδη εκκαλούσες/ενάγουσες ασφαλιστικές εταιρίες, η πρώτη από τις οποίες εδρεύει στο Λονδίνο και η δεύτερη στη Στοκχόλμη, δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, διεπόμενου από το αγγλικό δίκαιο, είχαν συνασφαλίσει κατά ποσοστό 50% η κάθε μία, για το χρονικό διάστημα από τις 12-11-2004 έως τις 12-11-2005, θαλαμηγό, νηολογίου Πειραιά, πλοιοκτησίας ελληνικής ναυτικής εταιρίας. Η ανωτέρω θαλαμηγός ήταν ελλιμενισμένη, δυνάμει, διεπόμενης από το ελληνικό δίκαιο, μισθωτικής σύμβασης αυτής με την πρώτη εναγομένη, εδρεύουσα στη Φρεαττύδα Πειραιώς, ανώνυμη ελληνική εταιρία, στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας Ζέας, τις οποίες εκμεταλλευόταν η ίδια η εναγομένη, δυνάμει επίσης διεπομένης από το ελληνικό δίκαιο σχετικής σύμβασης παραχώρησης – μίσθωσης με τη νεμομένη αυτές (εγκαταστάσεις) δεύτερη εναγομένη, εδρεύουσα στην Αθήνα, ανώνυμη ελληνική εταιρία. Στις 15-2-2005, υπέστη κατά τη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας τις αναφερόμενες στην αγωγή ζημίες, για την αποκατάσταση των οποίων η πλοιοκτήτρια κατέβαλε το συνολικό ποσό των 310.947,07 ευρώ για τις επισκευές που πραγματοποιήθηκαν.

Οι εκκαλούσες/ενάγουσες ασφαλιστικές εταιρίες, δυνάμει του μεταξύ αυτών και της πλοιοκτήτριας εταιρίας ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που βρισκόταν σε ισχύ κατά τον ένδικο χρόνο και διεπόταν από το αγγλικό δίκαιο, αποζημίωσαν κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους στην ασφάλιση (50% η καθεμιά) την τελευταία με το ποσό των 283.983,52 δολάρια ΗΠΑ. Οι παραπάνω καταβολές αντιστοιχούσαν στο ποσό των 229.446,08 ευρώ σύμφωνα με τις μέσες επίσημες ισοτιμίες του ευρώ προς το δολάριο των ΗΠΑ, κατά τις ημερομηνίες διενέργειας των καταβολών. Εν συνεχεία, στις 23-1-2008, η πλοιοκτήτρια εταιρία εκχώρησε στις εκκαλούσες/ενάγουσες ασφαλιστικές εταιρίες, δυνάμει συμβάσεως εκχωρήσεως διεπόμενης από το αγγλικό δίκαιο, όλες τις ένδικες (από τη σύμβαση και την αδικοπραξία) αξιώσεις για αποζημίωση, κατά των υπαιτίων, σε σχέση με τις ζημίες που υπέστη η θαλαμηγός και μέχρι του ποσού της καταβληθείσας αποζημίωσης.

Συνεπεία της εκχωρήσεως αυτής, οι ενάγουσες υποκαταστάθηκαν πλήρως στη θέση της πλοιοκτήτριας εταιρίας του ζημιωθέντος σκάφους έναντι των υπαιτίων, για τη ζημία αυτή, εναγομένων, ελληνικών εταιριών, και ασκώντας με την ένδικη αγωγή τους τις εκχωρηθείσες σ’ αυτές ένδικες αξιώσεις της πλοιοκτήτριας, ζήτησαν να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενες οφείλουν να τους καταβάλουν εις ολόκληρον η καθεμιά: α) το ισόποσο των 283.983,52 δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ κατά το χρόνο της πληρωμής σύμφωνα με την τότε ισχύουσα μέση επίσημη ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του ευρώ προς το δολάριο ΗΠΑ, β) άλλως επικουρικώς …, , γ) άλλως επικουρικότερα, … .

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  • Άρθρα 25 και 26 ΑΚ.
  • Άρθρα 297 εδ. α΄, 298 του ΑΚ και 1 του Ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου».

ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΗ

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές εκχωρηθείσες αξιώσεις

Κρίθηκε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 ΑΚ οι εκχωρηθείσες συμβατικές και εξωσυμβατικές αξιώσεις αποζημίωσης, η φύση των οποίων δεν άλλαξε κατά περιεχόμενο, με τη διεπόμενη από το αγγλικό δίκαιο ένδικη εκχώρησή τους προς τις ενάγουσες, διέπονται, πάντα κατά τα ιστορούμενα στην ένδικη αγωγή, από το ελληνικό δίκαιο. Όσον αφορά αφενός την εκ συμβατικής ενοχής αξίωση η μισθωτική σύμβαση μεταξύ αυτής και της πρώτης εναγομένης καταρτίσθηκε και εκτελέσθηκε στην Ελλάδα, όπου ήταν καταβλητέο και το μίσθωμα, ενώ όσον αφορά την εξωσυμβατική αξίωση, η αδικοπραξία διαπράχθηκε στην Ελλάδα.

2 . Νόμισμα στο οποίο πρέπει να εκφράζεται το αποζημιωτικό αίτημα

Κρίθηκε, ότι το αποζημιωτικό αίτημα της ένδικης αγωγής, ως ερειδόμενο σε αθέτηση συμβάσεως που αφορούσε απαίτηση εκφρασθείσα εξαρχής σε ευρώ και σε αδικοπραξία, διεπόμενων αμφοτέρων, από το ελληνικό δίκαιο, έπρεπε να έχει εκφραστεί μόνο σε ευρώ και όχι σε δολάρια ΗΠΑ ή στο ισάξιό τους σε ευρώ (βλ. Άρθρα 297 εδ. α΄, 298 του ΑΚ και 1 του Ν.2842/2000). Το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν προς την αντισυμβαλλόμενή τους πλοιοκτήτρια εταιρία το ποσό της ένδικης ζημίας σε δολάρια ΗΠΑ, μετά τη γέννηση των ένδικων (σε ευρώ) αξιώσεων, δυνάμει σχετικού όρου της μεταξύ των εναγουσών και της πλοιοκτήτριας υφισταμένης ασφαλιστικής συμβάσεως, δεν επηρεάζει ούτε μπορεί να μεταβάλλει την ανωτέρω φύση και το περιεχόμενο των ένδικων εκχωρηθεισών προς αυτές (ενάγουσες), απαιτήσεων σε ευρώ της αρχικής δικαιούχου – εκχωρήτριας κατά των εναγομένων, αφού κάτι τέτοιο δεν διαλαμβάνεται στο ιστορικό της αγωγής.

About the Author


Back to Top ↑