full screen background image

Events

21 September 2017 - October 5 & 6, 2017: ‘International Investment Law & the Law of Armed Conflict’ Colloquium on ‘International Inve ... +++ 21 September 2017 - 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: International Investment Law & the Law of Armed Conflict 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: ... +++ 29 April 2017 - Summer School on European Business Law, Corfu 2017, 24-28 Ιουλίου Το “Summer School” αποτε ... +++ 3 May 2016 - Εκδηλώσεις Τομέα Διεθνών Σπουδών – Κατεύθυνση Ι.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Καθηγ ... +++ 30 April 2016 - 9.5.2016: Ημερίδα – Το Πρόσωπο και η Οικογένεια στο Δίκαιο και την Κοινωνία   Το Ελληνικό Τμή ... +++ 30 March 2016 - 14th ICC Miami Conference on International Arbitration This conference provides an indispe ... +++

-Νομολογία ΙΔΔ

Published on November 3rd, 2014 | by Zaphirenia Theorodaki

0

ΕφΠειρ 271/2013 – Περίληψη – Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής ναυτικής υποθήκης

Επιμέλεια περίληψης: Ζαφειρένια Θεοδωράκη 

Λέξεις κλειδιά: αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων – 905 ΚΠολΔ – προτιμώμενη ναυτική υποθήκη κατά το δίκαιο του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων είναι εκτελεστός τίτλος – δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη.

 Αριθμός απόφασης: 271/2013

Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιά

Πηγή: Τ.N.Π. Ισοκράτης

 

Α. ιστορικό πλαίσιο

 H αιτούσα, αλλοδαπή ναυτική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, ζήτησε να κηρυχθεί εκτελεστός στην Ελλάδα αλλοδαπός τίτλος και συγκεκριμένα πρώτη προτιμώμενη ναυτική υποθήκη, η οποία έχει καταρτισθεί κατά το δίκαιο του Αγίου Βικέντιου και Γρεναδίνων και είχε εγγραφεί υπέρ αυτής επί ενός υπό σημαία Αγίου Βικέντιου και Γρεναδίνων πλοίου, πλοιοκτησίας έτερης εταιρίας, το οποίο είχε παραμείνει δεσμευμένο στο λιμάνι της Σύρου. Η εν λόγω ναυτική υποθήκη συστήθηκε βάσει συμφωνηντικού αναγνώρισης χρέους της καθ’ ης, διά του οποίου συμφωνήθηκε η σύστασή της προς εξασφάλιση της αιτούσας. Συμφωνήθηκε ακόμη ότι ο εφαρμοστέο δίκαιο αναφορικά με το εν λόγω συμφωνητικό ήταν το Αγγλικό Δίκαιο και κάθε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με ή από το συμφωνητικό αυτό θα υποβαλλόταν, προς επίλυση, με διαιτησία στο Λονδίνο ενώπιον τριών διαιτητών και σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανόνες της Ένωσης Διαιτησίας Ναυτιλιακών Υποθέσεων του Λονδίνου (London Maritime Arbitration Associations Rules/LMAA Rules). Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι δεν είχε διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκασή της, επειδή η εν λόγω αίτηση θα έπρεπε να συζητηθεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και όχι της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφαρμόζοντας το άρθρο 6 ν.δ. 3899/1958. Η αιτούσα άσκησε έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του Εφετείου Πειραιά. Μετά την άσκηση της έφεσης αυτής εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία κηρύχθηκε εκτελεστή στην Ελλάδα διαιτητική απόφαση της Ένωσης Ναυτιλιακών Διαιτητών του Λονδίνου (London Maritime Arbitrators Association), με την οποία αναγνωρίστηκε η υπερημερία της οφειλέτριας προς την αιτούσα.

Β. Νομικό πλαίσιο

 Άρθρα 905, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ, άρθρο 51 παρ. 2 και 3β’ ιγ’ Ν. 2172/1993.

Γ. Απόφαση

 Το Πρωτοδικείο εσφαλμένα έκρινε ότι δεν είχε διεθνή δικαιοδοσία αφού το άρθρο 6 ν.δ. 3899/1958, το οποίο εφάρμοσε, έχει καταργηθεί σιωπηρά από το άρθρο 1 εδ. ε’ και στ’ ΕισΝΚΠολΔ. Η αίτηση για την αναγνώριση της εκτελεστότητας του αλλοδαπού τίτλου στηρίζεται στο άρθρο 905 ΚΠολΔ και δικάζεται σε πρώτο βαθμό από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία ή διαμονή του οφειλέτη, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει κατοικία ή διαμονή του οφειλέτη στην Ελλάδα η αίτηση αυτή δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους, που επί ναυτικών διαφορών είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Σύμφωνα με το δίκαιο του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων, το οποίο διέπει τη σύσταση και κατάρτιση της αναφερθείσας πρώτης προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης, αυτή είναι αυτόματα εκτελεστός τίτλος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία, προς τούτο. Συνεπώς, εφόσον η κήρυξη του εν λόγω τίτλου δεν αντίκειται στην ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη και δεν υφίσταται ειδική σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, θα πρέπει αυτός να κηρυχθεί εκτελεστός στην Ελλάδα.

About the Author


Back to Top ↑