full screen background image

Events

4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++ 6 March 2019 - 2 avril 2019 – Conférence de la section “Droit international privé” Revue internationale de droit compa ... +++ 15 January 2019 - Formation: Legal Project Management – Une nouvelle approche de la gestion de vos dossiers Revue de droit international et de ... +++

-Νομολογία ΙΔΔ

Published on November 17th, 2014 | by Georgia Kelepouri

0

Απόφαση ΕφΠειραιά 155/2013- Περίληψη- Πληρεξουσιότητα που δόθηκε στην αλλοδαπή

Λέξεις – κλειδιά: Πληρεξουσιότητα που δόθηκε στην αλλοδαπή- Συμβάσεις ναύλωσης- Εφαρμοστέο δίκαιο

Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιώς (Ναυτικό Τμήμα)

Αριθμ. Απόφασης: 155/2013

Πηγή: Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ                        

Ύστερα από την έκδοση διαιτητικών αποφάσεων στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών  σύμφωνα με τους όρους ναυλοσυμφώνου, οι οποίοι όριζαν πως κάθε διαφορά αναφορικά με την εκφόρτωση πλοίου θα επιλυόταν με προσφυγή σε διαιτησία στο Λονδίνο, ανέκυψε ζήτημα για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων στην Ελλάδα. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, ύστερα από την έκδοση παρεμπιπτουσών πρωτοβάθμιων αποφάσεων, οι οποίες διέτασσαν μεταξύ άλλων την επανάληψη της συζήτησης για την προσκόμιση απαραιτήτων εγγράφων και τη συμπλήρωση της ύπαρξης πληρεξουσιότητας  διαδίκου αλλοδαπής εταιρίας (καταστατική έδρα στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα-Δυτικές Ινδίες).

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

11 ΑΚ, 10 ΑΚ

Γ. ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με τα ιδιωτικοδιεθνολογικής φύσης ζητήματα που ενδιαφέρουν ορίζεται

  1. ως προς τον τύπο της δικαστικής πληρεξουσιότητας

 Ο σχετικός ειδικός κανόνας σύγκρουσης είναι αυτός του άρθρου 11 ΑΚ, όπου ορίζονται ως διαζευκτικώς εφαρμοζόμενα δίκαια το δίκαιο της lex fori ή αυτό του lex loci actus. Συγχρόνως, οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1 και 97 παρ.3 ΚΠολΔ, όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι… η πληρεξουσιότητα δίνεται(…) είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση(…) αποτελούν δημόσιο δίκαιο και ρυθμίζουν ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 11 ΑΚ τον τύπο της μονομερούς δικαιοπραξίας της πληρεξουσιότητας, όταν αυτή δίνεται για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και παράσταση στο ακροατήριο ενώπιον των ημεδαπών δικαστηρίων. ” Η δόση τέτοιας πληρεξουσιότητας συνιστά αυτή καθ` εαυτή, πέραν του ουσιαστικού δικαίου, διαδικαστική πράξη του δικονομικού δικαίου υποβαλλόμενη στον οριζόμενο από την εσωτερική έννομη τάξη πανηγυρικό (συστατικό) τύπο, χωρίς διάκριση αν δίνεται με δικαιοπραξία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.” Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ως αποκλειστικά κατάλληλος τύπος για τη χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας είναι αυτός του δικαίου του τόπου (lex loci actus), όπου επιχειρείται/καταρτίζεται η σχετική διαδικαστική πράξη.

Στην προκειμένη περίπτωση και αξιολογώντας το όσα παρατίθενται στο προσκομιζόμενο πληρεξούσιο και τα σχετικά με αυτό πιστοποιητικά θητείας και επικύρωσης της αλλοδαπής εταιρίας, κρίνεται πως η δικαστική πληρεξουσιότητα έχει παρασχεθεί νομίμως στον παρασταθέντα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς δικηγόρο της ενάγουσας(πλέον εφεσίβλητης) εταιρίας κατά το εφαρμοζόμενο ελληνικό δίκαιο, ως εκείνο του τόπου όπου θα επιχειρούνταν οι σχετικές διαδικαστικές πράξεις.

  1. ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο επί των μέσων απόδειξης

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συμβάσεως της Ρώμης του έτους 1980, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, το οποίο κυρώθηκε με το Ν. 1792/1988(…) με τον τίτλο «απόδειξη» ορίζει: «1. Το δίκαιο που, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, διέπει τη σύμβαση εφαρμόζεται, στο μέτρο που καθιερώνει τεκμήρια ή κατανέμει το βάρος απόδειξης, σε θέματα συμβατικών ενοχών. 2. Οι δικαιοπραξίες μπορούν ν` αποδειχθούν με κάθε αποδεικτικό μέσο παραδεκτό, σύμφωνα είτε με το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή, είτε με ένα από τα ενδιαφερόμενα στο άρθρο 9 δίκαια (κατά την παράγραφο 4 αυτού η μονομερής δικαιοπραξία, η σχετική με σύμβαση που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί, είναι έγκυρη ως προς τον τύπο αν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, είτε του δικαίου που σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση διέπει ή θα διείπε την ουσία της, είτε του δικαίου της χώρας όπου επιχειρήθηκε η δικαιοπραξία αυτή), κατά το οποίο η δικαιοπραξία είναι έγκυρη ως προς το τύπο, εφ` όσον η απόδειξη μπορεί να διεξαχθεί με το μέσο αυτό ενώπιον του δικάζοντος δικαστή.» Επομένως, εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τα μέσα αποδείξεως είναι το ελληνικό, ως δίκαιο του δικάζοντος δικαστή. Βάσει αυτού, εκτιμώνται τα σχετικώς προσκομιζόμενα έγγραφα, ενώ δε λαμβάνεται υπόψη ένορκη βεβαίωση ως ανεπίτρεπτο αποδεικτικό μέσο, καθώς δεν τηρήθηκε η δικονομική διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 του ΚΠολΔ, που ορίζει την κλήτευση του αντιδίκου.

  1. ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο περί ικανότητας δικαίου εταιρίας

Η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρία έχει ικανότητα δικαίου σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο κατά το άρθρο 10ΑΚ δίκαιο της καταστατικής έδρας της (Αντίγκουα και Μπαρμπούντα-Δυτικές Ινδίες), η οποία εκδηλώνεται μέσω των αρμοδίων οργάνων της , όπως αποδεικνύεται από όσα ορίζονται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Επιμέλεια: Γεωργία Κελεπούρη

About the Author


Back to Top ↑