full screen background image

Events

21 September 2017 - October 5 & 6, 2017: ‘International Investment Law & the Law of Armed Conflict’ Colloquium on ‘International Inve ... +++ 21 September 2017 - 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: International Investment Law & the Law of Armed Conflict 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: ... +++ 29 April 2017 - Summer School on European Business Law, Corfu 2017, 24-28 Ιουλίου Το “Summer School” αποτε ... +++ 3 May 2016 - Εκδηλώσεις Τομέα Διεθνών Σπουδών – Κατεύθυνση Ι.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Καθηγ ... +++ 30 April 2016 - 9.5.2016: Ημερίδα – Το Πρόσωπο και η Οικογένεια στο Δίκαιο και την Κοινωνία   Το Ελληνικό Τμή ... +++ 30 March 2016 - 14th ICC Miami Conference on International Arbitration This conference provides an indispe ... +++

-Δίκαιο Αλλοδαπών

Published on March 22nd, 2017 | by Stavroula Kalea

0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 323/2015 ΔΕφΑθ Αίτηση αναστολής κατά απορριπτικής απόφασης για αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα

Περίληψη: 323/2015

Λέξεις κλειδιά: καθεστώς πρόσφυγα- καθεστώς επικουρικής προστασίας- αίτηση ακύρωσης- αίτηση αναστολής- Επιτροπή Προσφυγών- ασυνόδευτος ανήλικος

Δικαστήριο: Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός)

Α. Ιστορικό πλαίσιο

Στην υπό κρίση περίπτωση εκδικάζεται αίτηση αναστολής του S.A. κατά του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ο αιτών, αλλοδαπός υπήκοος του Πακιστάν, εισήλθε στην Ελλάδα λάθρα σε άγνωστο χρόνο (σύμφωνα με δήλωσή του εισήλθε την 1-11-2010) και στις 30-12-2013 υπέβαλε αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, ως ασυνόδευτος ανήλικος άνω των 14 ετών κατά το άρθρο 4 του π.δ. 113/2013. Κατά την διαδικασία της συνέντευξης στον α’ βαθμό, ο αιτών επικαλέστηκε ως βασικό λόγο εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής του ανεργία και οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει το Πακιστάν, συνεπεία των οποίων αυτός και η οικογένειά του αδυνατούν να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Ειδικότερα, δήλωσε ότι, όλη του η οικογένεια, ήτοι οι γονείς, η μεγάλη του αδερφή και τα πέντε μικρότερα αδέρφια του, βρίσκονται στο Πακιστάν. Ο πατέρας του είναι άνεργος και ως εκ τούτου, η οικογένειά του αντιμετωπίζει δυσκολία να βιοποριστεί, ενώ τα αδέρφια του στερούνται της δυνατότητας σχολικής εκπαίδευσης. Περαιτέρω, δήλωσε ότι έφτασε στην Ελλάδα περνώντας από το Ιράν και την Τουρκία με τη βοήθεια διακινητή, έναντι ποσού σχεδόν 400.000 ρουπίων, για την πληρωμή του οποίου η οικογένειά του επιβαρύνθηκε με δάνειο το οποίο δεν έχει ακόμα αποπληρώσει. Τέλος, αναφέρθηκε σε επιθέσεις που σημειώνονται στο Πακιστάν, διατεινόμενος ότι από αυτές κινδυνεύει η ζωή του.

Το εν λόγω αίτημά του για χορήγηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε τόσο στον πρώτο βαθμό, όσο και στη συνέχεια με την απόφαση της 18ης Επιτροπής της Αρχής Προσφυγών, με την αιτιολογία ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι δεν θεμελιώνουν την ύπαρξη βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης από τις αρχές του Πακιστάν για έναν από τους λόγους της Σύμβασης της Γενεύης, ενώ κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την αναγνώρισή του ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Προσφυγών, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διαθέσιμες πηγές σχετικά με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες στο Πακιστάν, την υψηλή ανεργία και το όριο της φτώχειας, συνεκτιμώντας τους ισχυρισμούς του αιτούντος, έκρινε βάσιμους και δικαιολογημένους τους φόβους του περί οικονομικής δυσχέρειας στο Πακιστάν. Πλην όμως, έκρινε ότι η οικονομική ανέχεια δεν συνιστά δίωξη ή διακριτική μεταχείριση κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης και ότι επομένως δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος σε καθεστώς πρόσφυγα. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους να προκύπτει ότι ο αιτών κατά την επιστροφή του στην χώρα καταγωγής του θα εκτεθεί σε κίνδυνο θανατικής ποινής ή εκτέλεσης βασανιστηρίων, έκρινε ότι από μόνη της η δυσκολία ανεύρεσης εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες, δε συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, δεδομένου ότι, βάσει των εκθέσεων των κρατικών φορέων αλλά και των πηγών για την κατάσταση στο Πακιστάν, δεν προέκυψε ότι στην περιοχή όπου διέμενε ο αιτών ασκείται αδιάκριτη βία σε κατάσταση διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης αυτή την περίοδο- κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο αιτών- και εφόσον, άλλωστε, η οικογένειά του παραμένει σταθερή και ασφαλής στην εν λόγω περιοχή. Με την εξεταζόμενη αίτηση αναστολής, ο αιτών ζητά την αναστολή της εκτέλεσης της ως άνω απόφασης της 18ης Επιτροπής Προσφυγών, καθώς κατ’ αυτής έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης, για την οποία ακόμη δεν έχει ορισθεί δικάσιμος.

Β. Νομικό πλαίσιο

Άρθρο 4 του π.δ. 113/2013, άρθρο 1Α της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης “περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων”

Γ. Απόφαση

Δεδομένου ότι ο αιτών, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν προέβαλε συγκεκριμένους ισχυρισμούς περί κινδύνου διώξεώς του άμα τη επιστροφή του στο Πακιστάν, για έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 1Α της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης “περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων” και ανάγκης υπαγωγής του στο καθεστώς του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, ούτε άλλωστε αποδείχθηκαν βάσιμοι και δικαιολογημένοι οι προβληθέντες φόβοι για τη ζωή του ή τη σωματική του ακεραιότητα, αντίθετα ο ίδιος δήλωσε ότι εγκατέλειψε τη χώρα του για οικονομικούς λόγους, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται κίνδυνος ανεπανόρθωτης, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης του, σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του. Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν προέκυψε πιθανότητα ο αιτών να εκτεθεί σε κίνδυνο διώξεως, επιθέσεων ή άλλης δυσμενούς μεταχείρισης από κρατικές αρχές, ούτε άλλωστε προέκυψε απροθυμία των κρατικών αρχών να του παράσχουν προστασία σε περίπτωση που υποστεί τέτοια μεταχείριση. Περαιτέρω, το ενδεχόμενο ανατροπής των βιοτικών σχέσεων που επικαλέστηκε ο αιτών, κατά πάγια νομολογία, δε συνιστά νόμιμο λόγο χορήγησης αναστολής εκτέλεσης. Τέλος, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι, δεδομένων των ανωτέρω, η θέση του αιτούντος και οι προοπτικές διαμονής του στην Ελλάδα, είναι δυσμενέστερη απ’ ό,τι στη χώρα καταγωγής του, αφού είναι ανήλικος και ως εκ τούτου δε μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος να τύχει εκμετάλλευσης ή θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Επιμέλεια: Σταυρούλα Καλέα

About the Author


Back to Top ↑