full screen background image

Events

21 September 2017 - October 5 & 6, 2017: ‘International Investment Law & the Law of Armed Conflict’ Colloquium on ‘International Inve ... +++ 21 September 2017 - 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: International Investment Law & the Law of Armed Conflict 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: ... +++ 29 April 2017 - Summer School on European Business Law, Corfu 2017, 24-28 Ιουλίου Το “Summer School” αποτε ... +++ 3 May 2016 - Εκδηλώσεις Τομέα Διεθνών Σπουδών – Κατεύθυνση Ι.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Καθηγ ... +++ 30 April 2016 - 9.5.2016: Ημερίδα – Το Πρόσωπο και η Οικογένεια στο Δίκαιο και την Κοινωνία   Το Ελληνικό Τμή ... +++ 30 March 2016 - 14th ICC Miami Conference on International Arbitration This conference provides an indispe ... +++

-Δίκαιο Αλλοδαπών

Published on September 1st, 2017 | by Vrasidas Polymenakos

0

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής: ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.7791/245/Φ80321(ΦΕΚ 596/Β/09) αποσαφηνίζει τη διαδικασία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. από ξένους υπηκόους. Συγκεκριμένα, για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή του δελτίου ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατηρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες για την απόδοση του Α.Μ.Κ.Α. Επιπλέον, η διαδικασία χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω εκπροσώπου, εφόσον αυτός προσκομίσει πρωτότυπα ή επικυρωμένα τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί του δικαιούχο.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/10991/27-5-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού καθώς και η άδεια παραμονής αλλοδαπού πρέπει να γίνονται δεκτά από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. της χώρας, για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας των αλλοδαπών πολιτών κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

Καθότι οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16), οι τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν την νομιμότητα της διαμονής του στη χώρα είναι η άδεια διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας και δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας ή δελτίο αιτήσαντος άσυλο, όπως σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (αριθμ. πρωτ. 21458/5-7-2016) προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με δεδομένα τα παραπάνω, κρίθηκε απαραίτητη η από κοινού σύνταξη νέας εγκυκλίου η οποία θα υπογράφεται από τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στην οποία θα διευκρινίζεται με σαφήνεια τόσο η διαδικασία όσο και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α.

Μέχρι την έκδοση της νέας εγκυκλίου, θα συνεχιστεί η κατ’ εφαρμογή του νόμου διαδικασία χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι διαμένουν σε δομές φιλοξενίας ή διαμερίσματα, στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με Διεθνείς Οργανισμούς και Μ.Κ.Ο. Σημειώνεται ότι εκπρόσωποι των τελευταίων συνοδεύουν τους ενδιαφερόμενους στα Κ.Ε.Π. προκειμένου να τους βοηθήσουν και να τους διευκολύνουν κατά τη διαδικασία απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1039 (1/04/2016) του Υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία έκδοσης Α.Φ.Μ.  πραγματοποιείται με την υποβολή στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. των ακολούθων:

  1. Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού ή Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο  Αλλοδαπού και κατάθεση ευκρινούς φωτοαντιγράφου αυτών
  2. Συμπληρωμένο το έντυπο «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» (Μ1)
  3. Συμπληρωμένο το έντυπο «Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» (Μ2), στη περίπτωση των αναννωρισυένων δικαιούχων διεθνούς προστασίας στους οποίους, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α/51/03-04-2016) επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α/51/03-04-2016), όσοι κατέχουν «Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού» ή «Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία» έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου, και επομένως τους χορηγείται μόνο Α.Φ.Μ.

Το πλήρες έγγραφο της Γ.Γ.Μ.Π. εδώ…

About the Author


Back to Top ↑