full screen background image

Events

11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++ 6 March 2019 - 2 avril 2019 – Conférence de la section “Droit international privé” Revue internationale de droit compa ... +++ 15 January 2019 - Formation: Legal Project Management – Une nouvelle approche de la gestion de vos dossiers Revue de droit international et de ... +++ 17 December 2018 - 4ème Atelier de droit comparé – 18 janvier 2019 Revue internationale de droit compa ... +++ 3 December 2018 - 70 ANS DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME Revue internationale de droit compa ... +++

-Δίκαιο Αλλοδαπών

Published on October 18th, 2017 | by Georgia Archonti

0

Περίληψη: ΔΕΕ C-184/16 – Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής εντός των κρατών μελών – Οδηγίες 2004/38/ΕΚ και 2008/115/ΕΚ

Λέξεις κλειδιά: Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2004/38/ΕΚ – Οδηγία 2008/115/ΕΚ – Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης διαμονής εντός των κρατών μελών – Διαμονή υπηκόου κράτους μέλους εντός άλλου κράτους μέλους παρά την ύπαρξη απαγορεύσεως εισόδου στο δεύτερο αυτό κράτος – Νομιμότητα αποφάσεως ανακλήσεως της βεβαιώσεως εγγραφής και δεύτερης αποφάσεως περί απομακρύνσεως από την εθνική επικράτεια – Δυνατότητα επικλήσεως, κατ’ εξαίρεση, της ελλείψεως νομιμότητας προγενέστερης αποφάσεως – Υποχρέωση μεταφράσεως

 

Αριθμός απόφασης: C – 184/16

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιμέλεια: Γεωργία Αρχοντή

Α. Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

Ο αιτών στην απόφαση της κύριας δίκης είναι Ρουμάνος υπήκοος ο οποίος καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά σε ποινή φυλακίσεως με αναστολή και στη συνέχεια, με απόφαση των ελληνικών διοικητικών αρχών, διατάχθηκε η επιστροφή του στη Ρουμανία για  τον λόγο ότι αποτελούσε σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ενώ το όνομα του καταχωρήθηκε στον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών και στο  σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, μέτρο που καθιστούσε απαγορευμένη την είσοδο του στην εθνική επικράτεια. Αφού στον αιτούντα κοινοποιήθηκε, σε γλώσσα που κατανοούσε, έγγραφο με το οποίο λάμβανε γνώση των δικαιωμάτων του καθώς και των ενδίκων βοηθημάτων που είχε στη διάθεση του, εκείνος υπέβαλε δήλωση βάσει της οποίας παραιτούνταν από κάθε ένδικο βοήθημα και γνωστοποιούσε την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του. Ο αιτών επέστρεψε ξανά στην Ελλάδα αιτούμενος τη χορήγηση βεβαιώσεως εγγραφής του ως πολίτη της  Ένωσης η οποία ενώ αρχικά του χορηγήθηκε στη συνέχεια υπήρξε ανάκληση της εφόσον η απαγόρευση εισόδου ήταν ακόμα σε ισχύ. Ο αιτών άσκησε διοικητική προσφυγή κατά της ως άνω αποφάσεως ισχυριζόμενος ότι δεν έλαβε γνώση της απόφασης περί απομακρύνσεως του καθώς και ότι δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις για την εις βάρος του απαγόρευση της  εισόδου. Η προσφυγή απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι το επιβαλλόμενο μέτρο εξακολουθούσε να ισχύει και ότι δεν μπορούσε να προβληθεί μέσω ενστάσεως η ενδεχόμενη έλλειψη νομιμότητας κατά της  παραπάνω αποφάσεως. Κατόπιν τούτου ο αιτών άσκησε αίτηση ακυρώσεως. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται τα εξής: α) αν η οδηγία 2004/38, ειδικότερα δε τα άρθρα της 27 και 32, και η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αντιτίθενται στην εκ μέρους κράτους μέλους ανάκληση βεβαιώσεως εγγραφής που κακώς είχε χορηγηθεί σε πολίτη της Ένωσης σε βάρος του οποίου εξακολουθούσε να ισχύει απόφαση απαγορεύσεως εισόδου στην εθνική επικράτεια, καθώς και στη λήψη αποφάσεως περί απομακρύνσεως του πολίτη αυτού από το εν λόγω κράτος μέλος στηριζομένης αποκλειστικώς στη διαπίστωση ότι το μέτρο απαγορεύσεως εισόδου στην εθνική επικράτεια εξακολουθεί να ισχύει, β) αν το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται στο ενδεχόμενο απόφαση επιστροφής πολίτη της Ένωσης, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, να εκδίδεται από τις ίδιες αρχές και κατά την ίδια διαδικασία που ισχύει για απόφαση επιστροφής παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/115.

Β. Το νομικό πλαίσιο

Άρθρα 27, 28 και 30 έως 32 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ 2004, L 158, σ. 77, και διορθωτικά ΕΕ 2004, L 229, σ. 35, και ΕΕ 2005, L 197, σ. 34), και άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ 2008, L 348, σ. 98), καθώς και των αρχών της αποτελεσματικότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Γ. Η απόφαση του Δικαστηρίου

Ως προς το πρώτο ερώτημα, πρέπει καταρχάς να επισημανθεί ότι σταθερή θέση του ΔΕΕ αποτελεί ότι η είσοδος και η διαμονή σε άλλο κράτος μέλος για κάποιον από τους σκοπούς της Συνθήκης ΕΚ συνιστά δικαίωμα των υπηκόων και, κατά συνέπεια, η άδεια διαμονής αποτελεί πράξη διαπιστωτική και όχι διαπλαστική (C-325/09). Το παραπάνω στοιχείο σε συνδυασμό με το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 2008/38 συνηγορούν στη διαπίστωση ότι και η βεβαίωση εγγραφής διαθέτει αναγνωριστικό χαρακτήρα και επομένως δεν μπορεί καθεαυτή να αποτελεί έρεισμα της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του υπηκόου όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής. Με βάση την εκτίμηση του Δικαστηρίου δεν πρόεκυψε αντίθεση σε σχέση με την οδηγία και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τόσο ως προς την ανάκληση βεβαίωσης όσο και ως προς την απόφαση απομακρύνσεως πολίτη από κράτος μέλος.  Ως προς το νομικό πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 27 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών στην κυκλοφορία και διαμονή ενός πολίτη για λόγους δημοσίας τάξης, ασφάλειας και υγείας, θεσπίζοντας ειδικότερες προϋποθέσεις αναφορικά με τα στοιχεία της συμπεριφοράς του ενδιαφερομένου που συνιστούν απειλή. Στην υπό κρίση περίπτωση, το Δικαστήριο κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της παράνομης επιστροφής υπηκόου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου σε κράτος μέλος, δεδομένου ότι η οδηγία 2004/38 δεν ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα . Η εν λόγω οδηγία προσφέρει τη δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης κατόπιν αιτήματος και μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, ενώ απαγορεύει την είσοδο του αιτούντος στο κράτος μέλος κατά την εξέταση της αίτησης.

Στη συνέχεια, ως προς το δεύτερο ζήτημα, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η οδηγία 2008/115 προσφέρει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καθορίζουν τις αρχές, και τη διαδικασία για την έκδοση της εν λόγω απόφασης, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ενωσιακή διάταξη. Χαρακτηριστικό είναι πως η εν λόγω οδηγία προβλέπει όχι μόνο διαδικαστικές εγγυήσεις αλλά και την εφαρμογή μέτρων που είναι ευνοϊκότερα για τον πολίτη της Ένωσης, με αποτέλεσμα να είναι σύννομη η υπό κρίση πρακτική του κράτους μέλους ως προς τον τρόπο λήψης της απόφασης περί της επιστροφής.

Τέλος, κρίθηκε ότι η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να προσβάλει εγκαίρως την απόφαση που του απαγορεύει την είσοδο σε κράτος μέλος συνιστά ανεπίτρεπτη την άσκηση ένστασης για λόγους νομιμότητας σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως είναι εν προκειμένω αυτό της άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά μεταγενέστερης αποφάσεως που διατάσσει την επιστροφή του αιτούντος στο κράτος προέλευσης κατόπιν παράνομης επανόδου του. Η κρίση αυτή αποτελεί έκφραση πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου βάσει της οποίας παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να ορίζουν τα αρμόδια δικαστήρια και να θεσπίζουν δικονομικούς κανόνες , διασφαλίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης. Έκφανση της αρχής αυτή αποτελεί η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την κατανόηση του περιεχομένου της απόφασης περί απομακρύνσεως, όπως προβλέπει το άρθρο 30, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ…

 

 

 

 

About the Author


Back to Top ↑