full screen background image

Events

2 August 2019 - Concours de droit comparé Société de législation comparée ... +++ 25 July 2019 - Formation: Après-midi d’étude – Blockchain et contrats intelligents Editions Larcier, ici Formation: Ap ... +++ 4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++

-Νομολογία ΙΔΔ

Published on December 27th, 2017 | by efi kloyeri

0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΔΕΕ C-230/2015- Διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με σήματα, σχέδια και υποδείγματα Μπενελούξ

Λέξεις-Κλειδιά: Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 – Άρθρο 22, σημείο 4 – Διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με τη διανοητική ιδιοκτησία – Άρθρο 71 – Συμβάσεις συναφθείσες από τα κράτη μέλη επί ειδικών θεμάτων – Σύμβαση Μπενελούξ περί διανοητικής ιδιοκτησίας – Διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών σχετικών με σήματα, σχέδια και υποδείγματα Μπενελούξ – Άρθρο 350 ΣΛΕΕ

Αριθμός απόφασης: C-230/2015

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιμέλεια: Ευτυχία-Άντζι Κλογκίρι

Α. Η διαφορά της κύριας δίκης

Η εταιρία Strike Technologies SA με έδρα το Λουξεμβούργο, ανήκει στο δίκτυο διανομής προϊόντων φωτισμού στρατιωτικής χρήσεως, τα οποία έχει αναπτύξει η αμερικανική εταιρία Brite Strike Technologies Inc. Στις 4-2-2010,  η πρώτη κατέθεσε αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου «Brite Strike» ως σήματος Μπενελούξ. Το 2012, η Brite Strike Technologies Inc. άσκησε αγωγή ενώπιον του Rechtbank Den Haag (πρωτοδικείου Χάγης) κατά της Brite Strike Technologies SA, με αίτημα την κήρυξη της ακυρότητας του εν λόγω σήματος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2.4 και 2.28 της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, λόγω κακόπιστης ενέργειας, καθώς προέβη στην καταχώριση αυτή με μοναδικό σκοπό την αποκλειστική χρήση του σημείου και κατ’επέκταση την αποστέρηση του δικαιώματος χρήσης από την ενάγουσα.

Η Brite Strike Technologies SA προέβαλε ένσταση περί ελλείψεως διεθνούς δικαιοδοσίας και κατά τόπον αρμοδιότητας, διότι η αγωγή έπρεπε να ασκηθεί στο Λουξεμβούργο και όχι στη Χάγη. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, σε περίπτωση εφαρμογής του κανόνα περί διεθνούς δικαιοδοσίας και κατά τόπον αρμοδιότητας του άρθρου 4.6 της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, στερείται διεθνούς δικαιοδοσίας προκειμένου να επιληφθεί της διαφοράς αυτής. Εάν, αντιθέτως, κατισχύσει ο κανόνας διεθνούς δικαιοδοσίας του άρθρου 22, σημείο 4, του κανονισμού 44/2001, τότε το αιτούν δικαστήριο διαθέτει διεθνή δικαιοδοσία προς τούτο.

Β. Προδικαστικά ερωτήματα

1) Πρέπει η Σύμβαση Μπενελούξ ΔΙ [για τους λόγους που εκτίθενται στις σκέψεις 28 έως 34 της αποφάσεως του Gerechtshof Den Haag (εφετείου Χάγης) της 26ης Νοεμβρίου 2013 ή για άλλους λόγους] να θεωρηθεί μεταγενέστερη σύμβαση, οπότε το άρθρο της 4.6 δεν μπορεί να θεωρηθεί ειδικός κανόνας κατά την έννοια του άρθρου 71 του [κανονισμού 44/2001];

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα αυτό:

2) Προκύπτει από το άρθρο 22, σημείο 4, του [κανονισμού 44/2001] ότι τόσο τα βελγικά δικαστήρια όσο και τα ολλανδικά και τα λουξεμβουργιανά έχουν διεθνή δικαιοδοσία για να επιληφθούν της συγκεκριμένης διαφοράς;

3) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως [στο δεύτερο ερώτημα], κατά ποίον τρόπο πρέπει, σε υπόθεση όπως η υπό κρίση, να προσδιοριστεί αν διεθνή δικαιοδοσία έχουν τα βελγικά, τα ολλανδικά ή τα λουξεμβουργιανά δικαστήρια; Προκειμένου κατά τα ανωτέρω να καθοριστεί (ακριβέστερα) η διεθνής δικαιοδοσία, είναι δυνατό να εφαρμοστεί (παρά ταύτα) το άρθρο 4.6 της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ;»

Γ. Το νομικό πλαίσιο

Άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και άρθρο 4.6 της Συμβάσεως Μπενελούξ περί διανοητικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα και σχέδια ή υποδείγματα), της 25ης Φεβρουαρίου 2005, την οποία υπέγραψαν στη Χάγη το Βασίλειο του Βελγίου, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Δ. Η απόφαση του Δικαστηρίου

Επί του πρώτου ερωτήματος:

Το ΔΕΕ τόνισε καταρχάς την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου έναντι των συναπτομένων μεταξύ των κρατών μελών συμβάσεων. Κατ’επέκταση η σύναψη μεταξύ των κρατών μελών συμβάσεων που θίγουν τους κοινούς κανόνες της Ένωσης καταρχήν απαγορεύεται.  Το Δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει λοιπόν, αν η Σύμβαση Μπενελούξ ΔΙ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περιορισμού αυτού, ενδεχόμενο το οποίο θα συνεπαγόταν ότι βάσει του άρθρου 71 του κανονισμού 44/2001 δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του άρθρου 4.6 της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ αντί του άρθρου 22, σημείο 4, του κανονισμού αυτού.

Η Σύμβαση Μπενελούξ ΔΙ είναι συμφωνία συναφθείσα μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στο πλαίσιο της περιφερειακής ενώσεώς τους, της Μπενελούξ. Ως εκ τούτου, το άρθρο 71 του κανονισμού 44/2001 πρέπει να ερμηνεύεται με γνώμονα το άρθρο 350 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν παρακωλύει την ύπαρξη και την ολοκλήρωση της περιφερειακής ενώσεως αυτής, εφόσον οι σκοποί που επιδιώκονται με την εν λόγω περιφερειακή ένωση δεν επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Μία τέτοια παρέκκλιση δικαιολογείται από το προχωρημένο στάδιο της περιφερειακής ένωσης ως προς την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, και εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της.

Πράγματι, τα σήματα, σχέδια και υποδείγματα Μπενελούξ έχουν πολυγλωσσικό χαρακτήρα και διέπονται από προχωρημένο καθεστώς, το οποίο διαθέτει δικαιοδοτική δομή και στηρίζεται σε αποκεντρωμένο σύστημα συνοδευόμενο από μηχανισμό προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της Μπενελούξ. Ο κανόνας ειδικότερα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 4.6 της Συμβάσεως Μπενελούξ ΔΙ, στηριζόμενος στην κατοικία του εναγομένου διασφαλίζει ότι οι διαφορές εκ σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων Μπενελούξ μπορούν να εκδικάζονται, κατά περίπτωση, από βελγικά, λουξεμβουργιανά ή ολλανδικά δικαστήρια και δεν σωρεύονται, βάσει του άρθρου 22, σημείο 4, του κανονισμού 44/2001 και, εν συνεχεία, του άρθρου 24, σημείο 4, του κανονισμού 2015/2012, ενώπιον των ολλανδικών δικαστηρίων του τόπου στον οποίο, κατά τρόπο συγκεντρωτικό, υποβάλλονται οι αιτήσεις,

Τελικώς το ΔΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αντιβαίνει στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ερμηνευόμενο με γνώμονα το άρθρο 350 ΣΛΕΕ, η εφαρμογή του κανόνα διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών σχετικών με σήματα, σχέδια και υποδείγματα Μπενελούξ τον οποίο προβλέπει το άρθρο 4.6 της Συμβάσεως Μπενελούξ περί διανοητικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα και σχέδια ή υποδείγματα), της 25ης Φεβρουαρίου 2005, την οποία υπέγραψαν στη Χάγη το Βασίλειο του Βελγίου, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στις διαφορές αυτές.

Επί του δευτέρου και του τρίτου ερωτήματος:

Λαμβανομένης υπόψη της απαντήσεως που δόθηκε στο πρώτο ερώτημα και της συνακόλουθης μη εφαρμογής του άρθρου 22, σημείο 4, του κανονισμού 44/2001, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο και το τρίτο ερώτημα.

Πηγή: εδώ

About the Author


Back to Top ↑