full screen background image

Events

2 August 2019 - Concours de droit comparé Société de législation comparée ... +++ 25 July 2019 - Formation: Après-midi d’étude – Blockchain et contrats intelligents Editions Larcier, ici Formation: Ap ... +++ 4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++

-Δίκαιο Αλλοδαπών

Published on April 17th, 2016 | by Vrasidas Polymenakos

0

Περίληψη ΔΕΕ 17.3.2016, C‑695/15 PPU, υπεύθυνο κράτος-μέλος αιτήσεως χορήγησης διεθνούς προστασίας

Λέξεις-κλειδιά: Προδικαστική παραπομπή — Επείγουσα προδικαστική διαδικασία — Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 — Κριτήρια και μηχανισμοί για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας — Άρθρο 3, παράγραφος 3 — Δυνατότητα των κρατών μελών να προωθούν αιτούντα προς ασφαλή τρίτη χώρα — Άρθρο 18 — Υποχρεώσεις του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας όταν αναλαμβάνει εκ νέου τον αιτούντα — Οδηγία 2013/32/ΕΕ — Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας — Εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας

Αριθμός απόφασης: C 695/15 PPU

Πηγή: ECLI:EU:C:2016:188

Επιμέλεια: Βρασίδας Πολυμενάκος

Α. Η διαφορά κύριας δίκης και προδικαστικών ερωτημάτων

Απόφαση στην υπόθεση C-695/15 PPU με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) με απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 23 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της δίκης Shiraz Baig Mirza κατά Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Τον Αύγουστο του 2015 ο S. B. Mirza, πακιστανός υπήκοος εισήλθε παρανόμως στην Ουγγαρία μέσω Σερβίας ενώ στις 7 του ίδιου μήνα αιτήθηκε διεθνούς προστασίας στην Ουγγαρία. Κατά το διάστημα εξέτασης της αιτήσεως του αποχώρησε από τον τόπο υποχρεωτικής παραμονής του. Κατά το άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2013/32 η ουγγρική υπηρεσία αλλοδαπών σταμάτησε την διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου του λόγω σιωπηρής ανάκλησής του. Ο S. B. Mirza συνελήφθη αργότερα στην Τσεχία. Κατόπιν τούτου η Τσεχία βάσει του άρθρου 18, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισμού Δουβλίνο III πρότεινε στην Ουγγαρία να αναλάβει τον S. B. Mirza. Στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μετά από νέα αίτηση χορήγησης ασύλου τέθηκε σε κράτηση. Μετά από εξέταση του αιτήματος και των απόψεων του αιτούντος ασύλου και κατόπιν ενημέρωσης του ως προς την πιθανή έκβαση του αιτήματος ασύλου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του αιτήματος ασύλου. Ειδικότερα η απόφαση στηρίχθηκε στο άρθρο 2 του κυβερνητικού διατάγματος της 21ης Ιουλίου 2015 βάσει του οποίου ο αιτών δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η Σερβία είναι μη ασφαλής τρίτη χώρα. Διετάχθη λοιπόν η επιστροφή και η απομάκρυνση του S. B. Mirza.

Το Δικαστήριο Διοικητικών και Εργατικών Διαφορών του Debrecen, μετά από προσφυγή του S. B. Mirza ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου με τον ισχυρισμό ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην Σερβία η οποία δεν ήταν ασφαλής χώρα, ανέστειλε την διαδικασία και υπέβαλε κάποια προδικαστικά ερωτήματα. Ειδικότερα, αν βάσει του Δουβλίνου ΙΙΙ τα κράτη μέλη μπορούν να ασκούν το δικαίωμα να προωθούν τον αιτούντα προς ασφαλή τρίτη χώρα μόνον πριν από τον προσδιορισμό του υπεύθυνου κράτους μέλους ή μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα και μετά τον προσδιορισμό αυτόν και αν είναι διαφορετική η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα στην περίπτωση που το κράτος μέλος διαπιστώνει ότι είναι το υπεύθυνο κράτος όχι την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε για πρώτη φορά η αίτηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών του, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και με το κεφάλαιο ΙΙΙ του ίδιου κανονισμού, αλλά όταν υποδέχεται τον αιτούντα, προερχόμενο από άλλο κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματος μεταφοράς ή εκ νέου αναλήψεώς του, κατ’ εφαρμογήν των κεφαλαίων V και VI του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Αν προβλέπει το άρθρο 18 παρ. 2 του Δουβλίνου ΙΙΙ την δυνατότητα να επανεξετάσει το αίτημα ασύλου από το στάδιο που σταμάτησε η διαδικασία σε περίπτωση που αναλάβει εκ νέου την υπόθεση του ενδιαφερομένου. Τέλος το αιτούν δικαστήριο ζήτησε η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως να επισπευσθεί με την επείγουσα διαδικασία του άρθρου 107 του Κώδικα Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

Β. Νομικό πλαίσιο

Ο κανονισμός Δουβλίνο III και η Οδηγία 2013/32/ΕΕ. Από την πλευρά του ουγγρικού δικαίου ο νόμος LXXX του 2007 περί του δικαιώματος ασύλου (menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény, Magyar Közlöny 2007/83, στο εξής: νόμος περί του δικαιώματος ασύλου) και το κυβερνητικό διάταγμα της 21ης Ιουλίου 2015 (191/2015 VII.21. περί του προσδιορισμού, σε εθνικό επίπεδο, των χωρών προελεύσεως που λογίζονται ασφαλείς και των ασφαλών τρίτων χωρών).

Γ. Η Απόφαση του Δικαστηρίου

Το δικαστήριο έκανε δεχτή την αίτηση προδικαστικής απόφασης κατά την επείγουσα διαδικασία και απεφάνθει βάσει του Κανονισμού 604/2013 ΕΕ (Δουβλίνο ΙΙΙ) ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να προωθήσει τον αιτούντα διεθνούς προστασίας προς ασφαλή τρίτη χώρα αφού αυτό αναγνωρίσει ότι είναι υπεύθυνο χορήγησης ασύλου στο πλαίσιο διαδικασίας αιτήσεως χορήγησης διεθνούς προστασίας την οποία έχει υποβάλλει ο αίτών που εγκατέλειψε την χώρα πριν την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. Επίσης βάσει του Κανονισμού επιτρέπεται η πρόωθωση του ενδιαφερομένου σε ασφαλή τρίτη χώρα μετά απο δεύτερο αίτημα ασύλου όταν το κράτος της κατατεθημένης αιτήσεως δεν έχει ενημερωθεί για το ισχύον νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας ούτε για την πρακτική που ακολουθούν οι αρχές της. Τέλος ως προς τη διαδικασία το δικαστήριο απεφάνθει ότι το κράτος μέλος που αναλαμβάνει εκ νέου να διεκπεραιώσει την διαδικασία χορήγησης ασύλου που έχει σταματήσει δύναται να την προχωρήσει από το στάδιο που σταμάτησε.

Δ. Παρατηρήσεις

Τόσο η βαρύτητα των προδικαστικών ερωτημάτων σχετικά με την έκβαση της κύριας δίκης για χορήγηση διεθνούς προστασίας όσο και το γεγονός της κράτηαης του αιτούντος αποτελούν σημαντικούς λόγους αποδοχής του αιτήματος επείγουσας διαδικασίας κατά τον Κώδικα Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙΙ ρυθμίζεται το πλαίσιο των κριτηρίων και των μηχανισμών για τον προσδιορισμό της «αρμοδιότητας» του κράτους μέλους να εξετάσει το αίτημα υπηκόου τρίτης ή απάτριδα για άσυλο. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν απαγορεύει την προώθηση των αιτούντων άσυλο μετά από εξέταση του αιτήματος τους σε ασφαλείς τρίτες χώρες εφόσον δυνάμει του ιδίου κανονισμού και της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ το κράτος μέλος που εξέτασε την αίτηση έχει αναγνωρίσει ότι είναι υπεύθυνο για την χορήγηση του ασύλου. Επίσης βάσει του προαναφερθέντος ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου δεν προβλέπεται υποχρεωτική ενημέρωση του υπευθύνου κράτους για το κράτος μεταφοράς-προώθησης του ενδιαφερομένου. Σαφώς ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει κατά της εκδοθείσας απόφασης μεταφοράς του σύμφωνα με τον κανονισμό και την οδηγία. Τέλος ο κανονισμός επιτάσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγήσεως ασύλου όχι όμως και την επανάληψη της από την αρχή αν ένα σκέλος της έχει «προχωρήσει». Εν προκειμένω το κράτος μέλος δύναται να συνεχίσει την διαδικασία από το στάδιο που σταμάτησε.

Με βάση τα ανωτέρω το δικαστήριο προέβει στην προαναφερθείσα απόφαση.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ…
Tags: , ,


About the Author


Back to Top ↑