full screen background image

Events

15 January 2019 - Formation: Legal Project Management – Une nouvelle approche de la gestion de vos dossiers Revue de droit international et de ... +++ 17 December 2018 - 4ème Atelier de droit comparé – 18 janvier 2019 Revue internationale de droit compa ... +++ 3 December 2018 - 70 ANS DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME Revue internationale de droit compa ... +++ 21 September 2017 - October 5 & 6, 2017: ‘International Investment Law & the Law of Armed Conflict’ Colloquium on ‘International Inve ... +++ 21 September 2017 - 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: International Investment Law & the Law of Armed Conflict 5 & 6 Οκτωβρίου 2017: ... +++ 29 April 2017 - Summer School on European Business Law, Corfu 2017, 24-28 Ιουλίου Το “Summer School” αποτε ... +++

Daily Archives: 19 August 2017

ΔΕΕ C-283/16, Καν. 4/2009, Άρθ.41 (1)-  Υποβολή της αιτήσεως εκτέλεσης αποφάσεως απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτελέσεως

C-283/16 Μ.S. κατά P. S., ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα), της 9ης Φεβρουαρίου 2017 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009 – Άρθρο […Back to Top ↑