full screen background image

Events

2 August 2019 - Concours de droit comparé Société de législation comparée ... +++ 25 July 2019 - Formation: Après-midi d’étude – Blockchain et contrats intelligents Editions Larcier, ici Formation: Ap ... +++ 4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++

-Δίκαιο Αλλοδαπών

Published on May 30th, 2018 | by Georgia Archonti

0

Περίληψη: C-18/16 – Επιβολή κράτησης κατά την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας – Οδηγία 2013/33/ΕΕ

Λέξεις – κλειδιά: Προδικαστική παραπομπή – Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία – Οδηγία 2013/32/ΕΕ – Άρθρο 9 – Δικαίωμα παραμονής σε κράτος μέλος έως ότου εξετασθεί η αίτηση – Οδηγία 2013/33/ΕΕ – Άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία αʹκαι βʹ– Κράτηση – Επαλήθευση της ταυτότητας ή της υπηκοότητας – Προσδιορισμός των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας – Κύρος – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρα 6 και 52 – Περιορισμός – Αναλογικότητα

Αριθμός απόφασης: C18/16

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιμέλεια: Γεωργία Αρχοντή

Α. Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

Ο προσφεύγων στην υπόθεση της κύριας δίκης, υπήκοος τρίτης χώρας, υποβλήθηκε σε έλεγχο εγγράφων πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Εδιμβούργο, καθώς υπήρχαν υποψίες πως χρησιμοποιούσε πλαστό διαβατήριο, και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση. Η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του κηρύχθηκε, εν τέλει, απαράδεκτη και αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, ο προσφεύγων υπέβαλε αίτηση ασύλου και τέθηκε εκ νέου σε κράτηση, βάσει του ολλανδικού νόμου περί αλλοδαπών, προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα και υπηκοότητα του και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την αιτιολόγηση της αιτήσεως του, λόγω κινδύνου διαφυγής. Κατά της απόφασης που τον έθετε σε αίτηση ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή. Στο πλαίσιο της κύριας δίκης, το αιτούν δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιον του διαδικασία και να υποβάλει το ακόλουθο ερώτημα: «Να εξεταστεί το κύρος του άρθρου 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α’ και β’, της οδηγίας 2013/33 υπό το πρίσμα του άρθρου 6 του Χάρτη».

Β. Το νομικό πλαίσιο

 Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ηςΙουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Γ. Η απόφαση του δικαστηρίου

 Το Δικαστήριο επισήμανε, αρχικώς, πως τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αναγνωρίζονται από την ΕΣΔΑ, αποτελούν τμήμα του δικαίου της Ένωσης ως γενικές αρχές ενώ σύμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφος 3 του Χάρτη επιβάλλεται να αναγνωρίζεται στα περιεχόμενα στον εν λόγω Χάρτη δικαιώματα που αντιστοιχούν σε δικαιώματα που διασφαλίζονται από την ΕΣΔΑ η ίδια έννοια και εμβέλεια με εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω σύμβαση. Ωστόσο, η ΕΣΔΑ δεν συνιστά νομική πράξη τυπικώς ενταγμένη στην έννομη τάξη της Ένωσης, καθώς μέχρι και σήμερα η Ένωση δεν έχει προσχωρήσει σε αυτή.

Αναφορικά με την επίμαχη περίπτωση, επισημάνθηκε πως ο περιορισμός που απορρέει από το άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α’ και β’, της οδηγίας 2013/33, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η θέση υπό κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία μέχρι την εξακρίβωση της ταυτότητας ή της υπηκοότητάς του ή μέχρι την συλλογή των απαραίτητων για την εξέταση της αιτήσεώς του στοιχείων, δεν θίγει το βασικό περιεχόμενο του δικαιώματος στην ελευθερία που κατοχυρώνει το άρθρο 6 του Χάρτη. Σημαντικό είναι εξάλλου να αναφερθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του δικαιώματος της ελευθερίας και της βαρύτητας κάθε τυχόν επέμβασης σε αυτό την οποία ενέχει ένα τέτοιο μέτρο κρατήσεως, οι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος πρέπει να μην υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου και να μην παραβιάζουν την, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου αποδεκτή, αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 8, παράγραφος 2, της ως άνω οδηγίας, το μέτρο της κράτησης επιβάλλεται κατόπιν ατομικής αξιολογήσεως και εφόσον λιγότερο περιοριστικά μέτρα δε μπορούν να εφαρμοστούν κατά αποτελεσματικό τρόπο, ενώ το άρθρο 9, παράγραφος 1, προβλέπει ότι η κράτηση του αιτούντος έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και εφαρμόζεται μόνο για όσο διάστημα ισχύουν οι λόγοι που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι περιορισμοί που εισάγονται μέσω του άρθρου 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α΄ και β΄ της ως άνω οδηγίας, στην άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας που προβλέπει ο Χάρτης δε φαίνεται να είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο γίνεται ισόρροπη στάθμιση μεταξύ, αφενός, της ορθής λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η παροχή διεθνούς προστασίας σε αιτούντες που την χρειάζονται πραγματικά και παράλληλα στην απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις,  και, αφετέρου, της επέμβαση στο δικαίωμα στην ελευθερία, όπως εκδηλώνεται με το μέτρο της κρατήσεως.

Εν προκειμένω, προκύπτει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο στ’, της ΕΣΔΑ, καθώς τα πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν φαίνεται να εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη και, επιπλέον, το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής κατά του προσφεύγοντος, φαίνεται να αποκλείει ότι εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως σε βάρος του, κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης. Επιπροσθέτως, το ως άνω άρθρο δεν αντιτίθεται στην επιβολή αναγκαίων μέτρων, όπως η κράτηση, κατά υπηκόου τρίτης χώρας – αιτούντος διεθνούς προστασίας, υπό τον όρο ότι τα μέτρα είναι νόμιμα και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο που ανταποκρίνεται στον σκοπό της προστασίας του ατόμου από την αυθαιρεσία, απαιτήσεις που πληροί το άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο στοιχεία α΄ και β΄ της οδηγίας 2013/33.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

About the Author


Back to Top ↑