full screen background image

Events

2 August 2019 - Concours de droit comparé Société de législation comparée ... +++ 25 July 2019 - Formation: Après-midi d’étude – Blockchain et contrats intelligents Editions Larcier, ici Formation: Ap ... +++ 4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++

-Δίκαιο Αλλοδαπών

Published on December 13th, 2018 | by Konstantina.Liontou

0

Περίληψη: ΜΠΡ Σάμου (190/2018)

Λέξεις-κλειδιά: Αναγνώριση  ισχύος αποφάσεως αλλοδαπού Δικαστηρίου στην ημεδαπή – Προϋποθέσεις – Δεδικασμένο – Αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαζυγίου, μη συναινετικού,  εκδοθείσα σε πόλη της Αυστραλίας, καθώς εκεί ήταν η τελευταία κοινή συνήθη διαμονή των συζύγων – Εφαρμογή των άρθρων 780 και 323 ΚΠολΔ – Μη ύπαρξη διεθνούς συμβάσεως μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας – Η επίδικη απόφαση δεν προσκρούει αφενός στην ημεδαπή δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη, αφετέρου δεν αντίκειται σε οριστική απόφαση ημεδαπού δικαστηρίου.

Α. Πραγματικά Περιστατικά:Με την υπ΄ αριθμόν 190/2018 απόφαση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Σάμου έκρινε Αίτηση με την οποία ο αιτών ζητούσε να αναγνωριστεί ότι έχει ισχύ δεδικασμένου και στην Ελλάδα η εκδοθείσα την 29η-02-2000 διαταγή διαζυγίου του Δικαστηρίου Οικογενειακών Υποθέσεων της πόλης Brisbane(Μπρισμπέιν) της Πολιτείας Queensland (Κουίνσλαντ) της Αυστραλίας, με την οποία λύθηκε ο μεταξύ αυτού και της πρώην συζύγου του γάμος και η οποία κατέστη αμετάκλητη την 01-04-2000.

Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι  την 6η-04-1978 ο αιτών τέλεσε με την πρώην σύζυγό  του, εκ των οποίων ο πρώτος έχει την ελληνική η δε δεύτερη την αυστραλιανή υπηκοότητα, πρώτο για αμφοτέρους νόμιμο γάμο στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, καταχωρηθείς στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Στη συνέχεια, όμως, ο γάμος τους λύθηκε, δυνάμει της από 1999 Διαταγής Διαζυγίου του Οικογενειακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας, η οποία εκδόθηκε την 29η-02-2000 σύμφωνα με το Αρθρο 55Α (1) (β) (ι) και κατέστη αμετάκλητη την 1η Απριλίου 2000 λόγω της μη άσκησης εφέσεως κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με τη διάταξη 93 του Νόμου περί Οικογενειακού δικαίου του 1975 της Αυστραλίας. Σύμφωνα, δε , με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, η κρινόμενη υπόθεση υπαγόταν στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αυστραλίας, όπου ανήκει το Δικαστήριο που εξέδωσε την προς αναγνώριση απόφαση, λόγω της εκεί κατά τη διάρκεια του γάμου τους τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής των συζύγων (άρθρα 3 ΚΠολΔ, 16 παρ. 1 και 14 παρ. 2 ΑΚ)

Β. Νομικό πλαίσιο: Αρθ. 323 ΚΠολΔ

Εν προκειμένω, το Μονομελές Πρωτοδικείου Σάμου έκρινε, πώς επειδή πρόκειται για απόφαση αλλοδαπού πολιτικού δικαστηρίου, που αφορά στην προσωπική κατάσταση κι εμπίπτει στις κατά το ελληνικό δίκαιο, ως δίκαιο της lexfori, εκδιδόμενες κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία αποφάσεις, η απόφαση αυτή ισχύει και αποτελεί δεδικασμένο στην Ελλάδα, χωρίς άλλη διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες στη διάταξη  του άρθρου 323 ΚΠολΔ προϋποθέσεις, εκτός αν υπάρχει διεθνής  σύμβαση, που ορίζει διαφορετικά.

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισχύος και του απορρέοντος από απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου δεδικασμένου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθ.323 ΚΠολΔ, είναι: α) η απόφαση να αποτελεί δεδικασμένο σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε, β) η υπόθεση κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου να υπαγόταν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους, στο οποίο ανήκε το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, γ) ο διάδικος που νικήθηκε να μη στερήθηκε του δικαιώματος της υπεράσπισης και γενικά της συμμετοχής στη δίκη, εκτός αν η στέρηση έγινε σύμφωνα με διάταξη που ισχύει και για τους υπηκόους του κράτους, στο οποίο ανήκει το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, δ) η απόφαση να μην είναι αντίθετη προς απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που εκδόθηκε στην ίδια υπόθεση και αποτελεί δεδικασμένο για τους διαδίκους μεταξύ των οποίων εκδόθηκε η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου και ε) η απόφαση να μην είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δημόσια τάξη.

Εν προκειμένω, διεθνής σύμβαση που να διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας, ως προς την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων του ενός κράτους στο άλλο, δεν υφίσταται, με αποτέλεσμα απόφαση διαζυγίου, μη συναινετικού, που εκδόθηκε στο ένα κράτος, να αναγνωρίζεται στο άλλο κράτος σύμφωνα με τους όρους που θέτει η διάταξη του άρθρου 323 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, ως προς την αντίθεση ή μη της απόφασης προς τα χρηστά ήθη ή την δημόσια τάξη, έχει κριθεί ότι αντίθεση αλλοδαπής απόφασης δεν συγχωρεί την αναγνώριση του δεδικασμένου ή της ισχύος της στην Ελλάδα, εφόσον αυτή θα έχει ως συνέπεια τη διαταραχή, ολική ή μερική, της έννομης τάξης.

Απόφαση: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σάμου τελικά έκανε δεκτή την κρινόμενη Αίτηση και αναγνώρισε ότι ισχύει και αποτελεί δεδικασμένο στην Ελλάδα η από 1999 Διαταγή Διαζυγίου – Απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 55Α (1) (β) (ί) του Οικογενειακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας, εκδοθείσα την 29η- 02-2000, με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου μεταξύ του αιτούντος και της πρώην συζύγου του.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Λιόντου

About the Author


Back to Top ↑