full screen background image

Events

2 August 2019 - Concours de droit comparé Société de législation comparée ... +++ 25 July 2019 - Formation: Après-midi d’étude – Blockchain et contrats intelligents Editions Larcier, ici Formation: Ap ... +++ 4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++

-Νομολογία ΙΔΔ

Published on February 4th, 2019 | by Anna Lagoudi

0

Περίληψη: ΔΕΕ C-102/18, Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο – Υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας του εντύπου για την αίτηση έκδοσης

Λέξεις- κλειδιά: Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισμός (ΕE) 650/2012 – Άρθρο 65 § 2 – Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο – Αίτηση για την έκδοση κληρονομητηρίου – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕE) 1329/2014 – Υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας του εντύπου που έχει συνταχθεί βάσει του άρθρου 1 § 4 του εκτελεστικού κανονισμού

Αριθμός απόφασης: C-102/18

Δικαστήριο: Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πηγή: ECLI:EU:C:2019:34

Επιμέλεια: Άννα Λαγούδη

Α. Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

Απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2019, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Oberlandesgericht Köln (Περιφερειακό Εφετείο Κολωνίας, Γερμανία) και αφορά την ερμηνεία του  άρθρου 65 § 2 του κανονισμού (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και άρθρο 1 § 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1329/2014 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012.

Το εν λόγω προδικαστικό ερώτημα υποβλήθηκε από το Περιφερειακό Εφετείο Κολωνίας στο πλαίσιο αίτησης για έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κολωνίας. Πιο συγκεκριμένα,  ο διάδικος στην ένδικη υπόθεση υπέβαλε, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κολωνίας, υπό την ιδιότητα του εκτελεστή διαθήκης, αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου σε σχέση με τα ευρισκόμενα σε άλλο κράτος μέλος περιουσιακά στοιχεία της θανούσης, Γερμανίδας υπηκόου με τελευταία συνήθη διαμονή στην Κολωνία, χωρίς να χρησιμοποιήσει το έντυπο IV του παραρτήματος 4 του εκτελεστικού κανονισμού 1329/2014. Το Ειρηνοδικείο Κολωνίας απέρριψε την αίτηση για την έκδοση κληρονομητηρίου με το σκεπτικό ότι ο αιτών δεν είχε χρησιμοποιήσει το έντυπο IV και ότι, επομένως, η αίτηση αυτή δεν είχε υποβληθεί νομότυπα. Ο εκτελεστής διαθήκης άσκησε ένδικο μέσο κατά της απόφασης υποστηρίζοντας ότι η χρήση του εντύπου είναι προαιρετική. Το Ειρηνοδικείο Κολωνίας δεν έκανε δεκτό το ένδικο μέσο και παρέπεμψε την υπόθεση στο αιτούν δικαστήριο προς έκδοση απόφασης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το αιτούν δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο ΔΕΕ προδικαστικό ερώτημα αναφορικά με το, αν το άρθρο 65 § 2 του κανονισμού 650/2012 και το άρθρο 1 § 4 του εκτελεστικού κανονισμού 1329/2014 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι, για την υποβολή αίτησης για την έκδοση κληρονομητηρίου, η χρήση του εντύπου IV είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Β. Το νομικό πλαίσιο

Άρθρο 65 § 2 Κανονισμού (ΕE) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και άρθρο 1 § 4, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1329/2014 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012

Γ. Η απόφαση του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 65 § 2 του καν. 650/2012 και το άρθρο 1 § 4 του εκτελεστικού κανονισμού 1329/2014 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι, για την υποβολή αίτησης έκδοσης κληρονομητηρίου, κατά την έννοια του άρθρου 65 § 2 του κανονισμού 650/2012, η χρήση του εντύπου IV είναι προαιρετική. Τούτο διότι, η γραμματική διατύπωση του άρθρου 65 § 2 του Καν. 650/2012 δεν δημιουργεί ασάφεια όσον αφορά τον προαιρετικό χαρακτήρα της χρήσης του εντύπου IV. Εξάλλου, το άρθρο 1 § 4 του εκτελεστικού κανονισμού 1329/2014 σε συνδυασμό με το παράρτημα 4 του κανονισμού αυτού, δεν καθορίζει τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της χρήσης του εντύπου IV, αλλά διευκρινίζει απλώς ότι, στην περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει την αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου χρησιμοποιώντας έντυπο, το κατάλληλο έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι το έντυπο IV. Κατά το ΔΕΕ, η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από τη διαφορά στη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 65 § 2 του Καν. 650/2012 σε σχέση με αυτήν του άρθρου 67 § 1 του ιδίου κανονισμού, που αφορά την έκδοση του εν λόγω κληρονομητηρίου, όπου προβλέπεται υποχρεωτική χρήση από την εκδίδουσα αρχή του εντύπου V για την έκδοση του κληρονομητηρίου.

Τέλος, το ΔΕΕ υπογράμμισε ότι η ερμηνεία αυτή δεν αντιβαίνει στον γενικό σκοπό που επιδιώκει ο κανονισμός 650/2012, ήτοι την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων που εκδίδονται στα κράτη μέλη σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής με διασυνοριακές επιπτώσεις. Πράγματι, μολονότι στο μέρος «Σημείωση υπόψη του αιτούντος» του εντύπου IV διευκρινίζεται ότι η χρήση του εντύπου αυτού, από τον αιτούντα, μπορεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται για την έκδοση κληρονομητηρίου, εντούτοις με την αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 65 του κανονισμού 650/2012, ο σκοπός του κανονισμού 650/2012 μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, χωρίς να είναι αναγκαίο να καταστεί υποχρεωτική η χρήση του εντύπου IV.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης, εδώ…

About the Author


Back to Top ↑