full screen background image

Events

2 August 2019 - Concours de droit comparé Société de législation comparée ... +++ 25 July 2019 - Formation: Après-midi d’étude – Blockchain et contrats intelligents Editions Larcier, ici Formation: Ap ... +++ 4 June 2019 - Formation Lexing – Marketing et RGPD Editions Larcier, ici   Format ... +++ 19 April 2019 - Société de législation comparée – Concours de droit comparé Revue internationale de droit compa ... +++ 11 April 2019 - Formation: Colloque DCCR – Droit de la consommation et protection des données à caractère personnel Revue de droit international et de ... +++ 7 March 2019 - 6ème Atelier de droit comparé – 22 mars 2019 Revue internationale de droit compa ... +++

-Νομολογία ΙΔΔ

Published on February 19th, 2019 | by Malamati Zachou

0

Περίληψη: 475/2018 MΠρΗρακλ (Εκουσία) – Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην ελληνική έννομη τάξη

Περίληψη: 478/2018 ΜΠρΗρακλ  Αυτοδίκαιη ισχύς αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις του αρ. 780 ΚΠολΔ

Λέξεις – κλειδιά: Άρ. 323, 739, 740,  780, 782, 905 ΚΠολΔ, 13 παρ. 1 του Ν. 344/1976, 11, 33 ΑΚ – Απόφαση αλλοδαπού Δικαστηρίου – δεδικασμένο – διόρθωση επωνύμου – διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης – μεταβολή στο αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης – αυτοδίκαιη ισχύς στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας – αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 475/2018

Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Πηγή: Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ

Επιμέλεια: Μαλαματή Ζάχου

Α. Ιστορικό

Αιτών: Ο Χ, υπήκοος Παλαιστίνης, πολιτογραφηθείς Έλληνας,  κάτοικος ημεδαπής

Ο αιτών Χ, υπήκοος Παλαιστίνης, φέρων την παλαιστινιακή ιθαγένεια πολιτογραφήθηκε Έλληνας με συνέπεια να φέρει πλέον και την ελληνική ιθαγένεια. Περαιτέρω, στο πιστοποιητικό γεννήσεώς του που συνετάχθη από τις αρμόδιες παλαιστινιακές αρχές ανεγράφη λανθασμένα το επώνυμό του, με το οποίο ενεγράφη και στα επίσημα έγγραφα της διοίκησης των ελληνικών αρχών κατά την πολιτογράφησή του. Στη συνέχεια προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο της Βηθλεέμ της Δικαστικής Αρχής της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, το οποίο με απόφασή του διόρθωσε το επώνυμό του από το λανθασμένο στο ορθό. Η ως άνω απόφαση κατέστη οριστική και τελεσίδικη και σε εφαρμογή της, διορθώθηκε το πιστοποιητικό γεννήσεως του αιτούντος από τις παλαιστινιακές αρχές. Έκτοτε ο αιτών χρησιμοποιεί στις προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές του συναλλαγές το επώνυμο αυτό.

Με την παρούσα αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ζητά να αναγνωριστεί ότι έχει αποκτήσει και στην Ελληνική επικράτεια την ισχύ δεδικασμένου και να κηρυχθεί εκτελεστή η απόφαση του Ειρηνοδικείου της Βηθλεέμ της Δικαστικής Αρχής της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία διόρθωσε το επώνυμο του, με περαιτέρω αίτημα να υποχρεωθούν οι ελληνικές διοικητικές αρχές να διορθώσουν τα μητρώα και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά σύμφωνα με την αναφερόμενη διόρθωση.

Β. Νομικό Πλαίσιο: Άρ. 323, 739, 740, 780, 782 και 905 παρ. 4 του ΚΠολΔ, Αρ. 13 παρ. 1 του Ν. 344/1976, Άρ. 11, 33 του ΑΚ

Γ. Απόφαση

Η αναγνώριση του δεδικασμένου ή της ισχύος απόφασης αλλοδαπού Δικαστηρίου, σε περίπτωση μη ύπαρξης διμερούς ή πολυμερούς συμβάσεως μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο ανήκει το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, ρυθμίζεται από τα άρθρα 323, 780 και 905 ΚΠολΔ, ενόψει της περιεχόμενης στις διατάξεις τους επιφύλαξης υπέρ των διεθνών συμβάσεων. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 323, 780, 905 παρ. 4 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι στο πεδίο των υποθέσεων που αφορούν στην προσωπική κατάσταση και υπάγονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας καθιερώνονται από το εσωτερικό δικονομικό δίκαιο ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες καθορίζουν κατά τρόπο εξαντλητικό και αποκλειστικό τις προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης επέκτασης της ισχύος στην εσωτερική έννομη τάξη των αποφάσεων που εκδόθηκαν από αλλοδαπό δικαιοδοτικό όργανο κατά τη διαδικασία αυτή.  Ο χαρακτηρισμός μιας αλλοδαπής δικαιοδοτικής πράξης ως αποφάσεως της εκούσιας δικαιοδοσίας, υπαγόμενης συνακόλουθα στη διάταξη του άρθρου 780 ΚΠολΔ, αποτελεί δικονομικό ζήτημα και κρίνεται κατά τη lex fori, ήτοι κατά το ελληνικό δίκαιο. Επομένως, το άρθρο 780 ΚΠολΔ εφαρμόζεται, ακόμα και αν η απόφαση εκδόθηκε στην αλλοδαπή κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία, εφόσον παρουσιάζει ομοιότητα ή λειτουργική αντιστοιχία με μία από τις αναγνωριζόμενες στο εσωτερικό δίκαιο υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.  Οι προϋποθέσεις που το άρθρο 780 ΚΠολΔ θέτει είναι οι εξής: α) η απόφαση του αλλοδαπού Δικαστηρίου να εφάρμοσε τον ουσιαστικό νόμο που έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά το ελληνικό δίκαιο και να εκδόθηκε από Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία κατά το δίκαιο της πολιτείας , της οποίας τον ουσιαστικό νόμο εφάρμοσε και β) να μην είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.

Από τη διάταξη του άρθρου 780 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία για την αναγνώριση στην Ελλάδα των αλλοδαπών αποφάσεων επί υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρα και εκείνων για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν στην Ελλάδα αυτοδικαίως. Συνεπώς, οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αρχή ενώπιον των οποίων ανακύπτει ως κύριο ή προδικαστικό ζήτημα η ισχύς μιας τέτοιας απόφασης, δικαιούται και υποχρεούται να ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 780 ΚΠολΔ.

Επιπροσθέτως, οι αποφάσεις που εκδίδονται επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας στερούνται εκτελεστότητας και κατά κανόνα δεν παράγουν ουσιαστικό δεδικασμένο. Για το λόγο αυτό, ως ισχύς των αποφάσεων η οποία κατά τα προαναφερθέντα αναγνωρίζεται αυτοδίκαια στην εσωτερική έννομη τάξη, νοείται κυρίως η διαπλαστική ή διαπιστωτική ενέργεια που οι αποφάσεις αυτές αναπτύσσουν.

Τέλος, όσον αφορά την έννοια της διεθνούς δημόσιας τάξης, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 33 του ΑΚ, είναι το σύνολο των θεμελιωδών κανόνων και αρχών, που κρατούν σε ορισμένο χρόνο στη χώρα και απηχούν τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές και άλλες αντιλήψεις, που διέπουν το βιοτικό ρυθμό αυτής και αποτελούν το φράγμα εφαρμογής στην ημεδαπή κανόνων αλλοδαπού δικαίου, η οποία μπορεί να προξενήσει διαταραχή στην αρμονία του ρυθμού αυτού, που κυριαρχεί στην χώρα και διέπεται από τις εν λόγω αρχές.

Βάσει των ανωτέρω, το Δικαστήριο έκρινε, πως η αίτηση του Χ είναι νόμιμη ως προς το σκέλος της αναγνώρισης της ισχύος της αλλοδαπής απόφασης στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς αφορά υπόθεση που σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικονομικού δικαίου υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ήτοι διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης, και συνεπώς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 ΑΚ, 905 παρ. 4 (αναλογικά) και 780 ΚΠολΔ. Απέρριψε, ωστόσο, ως νόμω αβάσιμο το αίτημα του Χ να αναγνωριστεί η εκτελεστότητα  της παραπάνω απόφασης, καθώς σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, αυτή είναι διαπλαστικής φύσεως και αφορά τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος και συνεπώς δεν παράγει εκτελεστότητα. Ομοίως, ως νομικά αβάσιμο απέρριψε και το αίτημά του να υποχρεωθούν οι ελληνικές διοικητικές αρχές να διορθώσουν τα μητρώα και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά σύμφωνα με την αναφερόμενη διόρθωση, διότι ούτε υπάρχει ελληνική ληξιαρχική πράξη η οποία δύναται να διορθωθεί, ούτε μπορεί με την παρούσα δικαιοδοσία να διαταχθεί η διόρθωση άλλου πιστοποιητικού των ελληνικών αρχών, όπως τα μητρώα αρρένων. Προέβη δε στην υπόμνηση πως στα πλαίσια εφαρμογής και ισχύος στην Ελλάδα της απόφασης που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο της Βηθλεέμ, από όπου προκύπτει ότι ο αιτών διόρθωσε το επώνυμό του στα εκεί δημόσια βιβλία, σε περίπτωση αρνήσεως συμμόρφωσης των ελληνικών διοικητικών αρχών με την παραπάνω απόφαση, έχει τη δυνατότητα ως Έλληνας πλέον πολίτης να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή εναντίον του Δήμου, προκειμένου να αναγνωριστεί ότι το επώνυμό του είναι το αναγραφόμενο στο αλλοδαπό πιστοποιητικό και να διορθωθούν τα εκδιδόμενα από τον Δήμο πιστοποιητικά.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε πως η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νομικά βάσιμη είναι και ουσιαστικά βάσιμη και ενόψει του γεγονότος ότι δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ημεδαπή δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη της ελληνικής κοινωνίας και εν γένει το γενικό συμφέρον της ελληνικής πολιτείας πρέπει να γίνει δεκτή. Ως εκ τούτου, αναγνώρισε ότι υπάρχει δεδικασμένο και στην Ελλάδα, το οποίο απορρέει από την απόφαση του Ειρηνοδικείου της Βηθλεέμ με την οποία διορθώθηκε το επώνυμο του αιτούντος.

 

About the Author


Back to Top ↑